Snarkar du?

Om du samtidigt ofta vaknar på morgonen utan att känna dig helt utvilad och har problem med koncentration och trötthet i löpet av dagen, så kan det vara tecken på sömnapné.

Sömnapné kan lyckligtvis åtgärdas på flera olika sätt – till exempel med hjälp av snarkskenor. Om du tror att du lider av sömnapné så kom förbi och prata med oss.